Kategorie

HOXTER Jest 42 produktów.

HOXTER

Znalezione obrazy dla zapytania hoxter logo

Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re chcą mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pa­le­nie w ko­min­ku przy jed­no­cze­snym opty­mal­nym roz­pro­wa­dze­niu po­wie­trza po kil­ku po­miesz­cze­niach. Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter do­sko­na­le na­da­ją się do stwo­rze­nia...  Więcej

 • Wkład Kominkowy HAKA 37/50 - Hoxter
  Dostępny
  Wkład Kominkowy...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 37/50 - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 9 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 37/50 - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 37/50 - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą....

  7 420,00 zł
  Dodaj Wyświetl
 • Dostępny
  Wkład Kominkowy...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 37/50G - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania z głębokim paleniskiem, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 9 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 37/50G - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 37/50G - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą....

  8 421,00 zł
  Dodaj Wyświetl
 • Dostępny
  Wkład Kominkowy...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 37/50GN - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z komorą dopalającą oraz otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania z głębokim paleniskiem, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 9 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 37/50GN - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 37/50GN - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z komorą dopalającą oraz otwieranymi bocznie drzwiczkami z...

  9 130,00 zł
  Dodaj Wyświetl
 • Wkład Kominkowy HAKA 63/51 - Hoxter
  Dostępny
  Wkład Kominkowy...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 63/51 - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 13 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 63/51 - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 63/51 - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą....

  9 915,00 zł
  Dodaj Wyświetl
 • Wkład Kominkowy HAKA 67/51h - Hoxter
  Dostępny
  Wkład Kominkowy...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 67/51h - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 12 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 67/51h - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 67/51h - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą....

  13 985,00 zł
  Dodaj Wyświetl
 • Dostępny
  Wkład Kominkowy...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 78/57 - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 12 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 78/57 - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 78/57 - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą....

  11 289,00 zł
  Dodaj Wyświetl
 • Wkład Kominkowy HAKA 78/51h - Hoxter
  Dostępny
  Wkład Kominkowy...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 78/51h - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 12 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 78/51h - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 78/51h - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą....

  16 442,00 zł
  Dodaj Wyświetl
 • Wkład Kominkowy HAKA 89/45h - Hoxter
  Dostępny
  Wkład Kominkowy...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 89/45h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 12 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 89/45h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 89/45h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą...

  16 880,00 zł
  Dodaj Wyświetl
 • Wkład Kominkowy HAKA 89/72h - Hoxter
  Dostępny
  Wkład Kominkowy...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 89/72h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 13,5 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 89/72h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 89/72h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą...

  20 993,00 zł
  Dodaj Wyświetl
 • Wkład Kominkowy HAKA 110/51h - Hoxter
  Dostępny
  Wkład Kominkowy...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 110/51h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 13,5 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 110/51h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 110/51h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą...

  20 852,00 zł
  Dodaj Wyświetl
 • Wkład Kominkowy HAKA 150/51h - Hoxter
  Dostępny
  Wkład Kominkowy...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 150/51h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 16 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 150/51h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 150/51h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą...

  24 224,00 zł
  Dodaj Wyświetl
 • Wkład Kominkowy HAKA 63/51a - Hoxter
  Dostępny
  Wkład Kominkowy...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 63/51a - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą oraz dodatkowymi tylnymi drzwiczkami do załadunku drewna. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 13 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 63/51a - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 63/51a - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą...

  13 189,00 zł
  Dodaj Wyświetl
 • Wkład Kominkowy HAKA 78/57a - Hoxter
  Dostępny
  Wkład Kominkowy...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 78/57a - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą oraz dodatkowymi tylnymi drzwiczkami do załadunku drewna. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 12 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 78/57a - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 78/57a - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą...

  15 348,00 zł
  Dodaj Wyświetl
 • Wkład Kominkowy HAKA 78/57ha - Hoxter
  Dostępny
  Wkład Kominkowy...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 78/57ha  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą oraz dodatkowymi tylnymi drzwiczkami do załadunku drewna. Pojemna komora spalania, opalany drewnem, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 12 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 78/57ha  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 78/57ha  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą...

  20 501,00 zł
  Dodaj Wyświetl
 • Wkład Kominkowy HAKA 89/45ha - Hoxter
  Dostępny
  Wkład Kominkowy...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 89/45ha  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą oraz dodatkowymi tylnymi drzwiczkami do załadunku drewna. Pojemna komora spalania, opalany drewnem, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 12 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 89/45ha  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany...

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 89/45ha  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą...

  20 939,00 zł
  Dodaj Wyświetl