Hoxter

Hoxter

Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re chcą mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pa­le­nie w ko­min­ku przy jed­no­cze­snym opty­mal­nym roz­pro­wa­dze­niu po­wie­trza po kil­ku po­miesz­cze­niach. Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter do­sko­na­le na­da­ją się do stwo­rze­nia ko­min­ka aku­mu­la­cyj­ne­go, me­cha­ni­zmy wkł...

Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re chcą mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pa­le­nie w ko­min­ku przy jed­no­cze­snym opty­mal­nym roz­pro­wa­dze­niu po­wie­trza po kil­ku po­miesz­cze­niach. Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter do­sko­na­le na­da­ją się do stwo­rze­nia ko­min­ka aku­mu­la­cyj­ne­go, me­cha­ni­zmy wkła­dów do gó­ry podno­szo­nych są nie­za­wod­ne na­wet przy wy­so­kich tem­pe­ra­tu­rach. Wkła­dy są rów­nież ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób ce­nią­cych so­bie do­sko­na­łość i pięk­ny de­si­gne.

Więcej
Jest 37 produktów.
na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 37 elementów
 • 7 420,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 37/50 - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 9 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  7 420,00 zł
  W magazynie
 • 8 421,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 37/50G - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania z głębokim paleniskiem, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 9 kW szybko i sprawnie ogrzeje...

  8 421,00 zł
  W magazynie
 • 9 130,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 37/50GN - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z komorą dopalającą oraz otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania z głębokim paleniskiem, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 9 kW szybko i...

  9 130,00 zł
  W magazynie
 • 9 915,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 63/51 - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 13 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  9 915,00 zł
  W magazynie
 • 13 985,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 67/51h - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 12 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  13 985,00 zł
  W magazynie
 • 11 289,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 78/57 - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 12 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  11 289,00 zł
  W magazynie
 • 16 442,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 78/51h - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 12 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  16 442,00 zł
  W magazynie
 • 16 880,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 89/45h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 12 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  16 880,00 zł
  W magazynie
 • 20 993,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 89/72h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 13,5 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  20 993,00 zł
  W magazynie
 • 20 852,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 110/51h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 13,5 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  20 852,00 zł
  W magazynie
 • 24 224,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 150/51h  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą. Pojemna komora spalania, opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 16 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  24 224,00 zł
  W magazynie
 • 20 501,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter HAKA 78/57ha  - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami z frontową prostą szybą oraz dodatkowymi tylnymi drzwiczkami do załadunku drewna. Pojemna komora spalania, opalany drewnem, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 12 kW szybko i sprawnie ogrzeje...

  20 501,00 zł
  W magazynie
Pokazuje 1 - 12 z 37 elementów