Hoxter

Hoxter

De­cy­du­jąc się na wkład ko­min­ko­wy z płasz­czem wod­nym podłą­czo­nym ze zbior­ni­kiem aku­mu­la­cyj­nym – bu­fo­rem ma­my wspa­nia­łą al­ter­na­ty­wę dla in­nych źró­deł ogrze­wa­nia. Wkła­dy ko­min­ko­we z płasz­czem wod­nym mo­gą ogrze­wać rów­no­mier­nie ca­ły dom. Dzię­ki prze­my­śla­nej kon­struk­cji i wie­dzy, w ja­ki spo­sób spa­la s...

De­cy­du­jąc się na wkład ko­min­ko­wy z płasz­czem wod­nym podłą­czo­nym ze zbior­ni­kiem aku­mu­la­cyj­nym – bu­fo­rem ma­my wspa­nia­łą al­ter­na­ty­wę dla in­nych źró­deł ogrze­wa­nia. Wkła­dy ko­min­ko­we z płasz­czem wod­nym mo­gą ogrze­wać rów­no­mier­nie ca­ły dom. Dzię­ki prze­my­śla­nej kon­struk­cji i wie­dzy, w ja­ki spo­sób spa­la się drew­no, wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są do­sko­na­ły­mi pa­le­ni­ska­mi. Żad­ne in­ne ogrze­wa­nie nie da­je ty­le przy­jem­no­ści co do­sko­na­łe wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter.

Więcej
Jest 8 produktów.
Pokazuje 1 - 8 z 8 elementów
 • 16 301,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter ECKA 50/35/45WL - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy z płaszczem wodnym wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z narożnym lewym przeszkleniem. Opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 7,5 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  16 301,00 zł
  W magazynie
 • 16 301,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter ECKA 50/35/45WR - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy z płaszczem wodnym wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z narożnym prawym przeszkleniem. Opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 7,5 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  16 301,00 zł
  W magazynie
 • 21 134,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter ECKA 50/35/45WLh - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy z płaszczem wodnym wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami typu "gilotyna" z narożnym lewym przeszkleniem. Opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 7,5 kW szybko i sprawnie ogrzeje...

  21 134,00 zł
  W magazynie
 • 21 134,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter ECKA 50/35/45WRh - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy z płaszczem wodnym wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami typu "gilotyna" z narożnym prawym przeszkleniem. Opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 7,5 kW szybko i sprawnie ogrzeje...

  21 134,00 zł
  W magazynie
 • 19 196,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter ECKA 67/45/51WL - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy z płaszczem wodnym wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z narożnym lewym przeszkleniem. Opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 13 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  19 196,00 zł
  W magazynie
 • 19 196,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter ECKA 67/45/51WR - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy z płaszczem wodnym wykonany z najwyższej jakości materiałów z otwieranymi bocznie drzwiczkami z narożnym prawym przeszkleniem. Opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 13 kW szybko i sprawnie ogrzeje pomieszczenie.

  19 196,00 zł
  W magazynie
 • 26 097,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter ECKA 67/45/51WLh - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy z płaszczem wodnym wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami typu "gilotyna" z narożnym lewym przeszkleniem. Opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 10kW szybko i sprawnie ogrzeje...

  26 097,00 zł
  W magazynie
 • 26 097,00 zł W magazynie

  Wkład kominkowy Hoxter ECKA 67/45/51WRh - Nowoczesnej konstrukcji wkład kominkowy z płaszczem wodnym wykonany z najwyższej jakości materiałów z podnoszonymi do góry drzwiczkami typu "gilotyna" z narożnym prawym przeszkleniem. Opalany drewnem liściastym o niskiej wilgotności, posiada system czystej szyby. Moc nominalna 10 kW szybko i sprawnie ogrzeje...

  26 097,00 zł
  W magazynie
Pokazuje 1 - 8 z 8 elementów