Wkłady kominkowe gazowe

Wkłady kominkowe gazowe

Największym atutem wkładów gazowych jest fakt, że można je instalować w pomieszczeniach nie posiadających tradycyjnych przewodów dymowych. Urządzenia posiadają zamkniętą komorę spalania - rura wewnętrzna odprowadza spaliny, a rura zewnętrzna doprowadza powietrze bezpośrednio do paleniska. Cały system natomiast działa wykorzystując siłę grawitacj...

Największym atutem wkładów gazowych jest fakt, że można je instalować w pomieszczeniach nie posiadających tradycyjnych przewodów dymowych. Urządzenia posiadają zamkniętą komorę spalania - rura wewnętrzna odprowadza spaliny, a rura zewnętrzna doprowadza powietrze bezpośrednio do paleniska. Cały system natomiast działa wykorzystując siłę grawitacji. Kominek gazowy zajmuje mniej miejsca niż tradycyjne wkłady kominkowe czy piece wolnostojące opalane drewnem, co za tym idzie, od strony ergonomii daje to możliwość większej powierzchni do zaaranżowania. W pomieszczeniu, w którym jest zamontowany kominek gazowy niepotrzebne jest miejsce na składowanie opału. Znika w ten sposób problem z czyszczeniem paleniska wewnątrz jak i miejsca przed kominkiem. Rozwiązanie gazowe jest świetną opcją w pomieszczeniach, gdzie stawia się nacisk na estetykę, nowoczesność i komfort podczas eksploatacji.

Więcej
W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

  • DRU (Spartherm)

  • Kratki

    Znalezione obrazy dla zapytania kratki logo

  • Kalfire

    Znalezione obrazy dla zapytania kalfire logo

    Ko­min­ki ga­zo­we fir­my Kal­fi­re, pro­du­kow­ne od 1981 ro­ku, są efek­tem nie­ustan­ne­go dą­że­nia do do­sko­na­ło­ści sty­lu, tech­no­lo­gii i funk­cjo­no­wa­nia. W po­rów­na­niu do ko­min­ko­wych na drew­no, ga­zo­we wkła­dy ko­min­ko­we Kal­fi­re sta­ją na wy­so­ko­ści za­da­nia jak żad­ne in­ne. Ja­kość bar­wy, ja­rze­nia i wy­so­ko­ści pło­mie­ni w na­szych ga­zo­wych wkła­dach ko­min­ko­wych spra­wia, że prak­tycz­nie ni­czym się one nie róż­nią od pło­mie­ni ko­min­ka opa­la­ne­go drew­nem.